top of page
DSC_8738.JPG

SNOEIEN

Snoeien heeft bij elke boom een ander doel. We zorgen er liefst voor dat uw boom er over 100 jaar nog altijd veilig en gezond bij staat. Dat vraagt een specifieke aanpak, waar veel ervaring en kennis bij komt kijken. Snoeien is niet zo maar wat takken afzagen. Je moet op het juiste tijdstip de juiste snoeimethode op de juiste boomsoort toepassen. Zo zorgen we ervoor dat de boom niet te veel conditie verliest en we op het einde een mooi resultaat zien.

DSC_9113.jpg

AANPLANTEN

Bij het planten moet met veel verschillende factoren (ligging, ondergrond, grondwaterniveau, ...) rekening gehouden worden. Met een duidelijk toekomstbeeld in gedachten kunnen we jou helpen de geschikte boom te vinden.

DSC_9004 b.jpg

VELLEN

Als bomen erg veel schade oplopen door aantastingen of stormweer, vormen ze een gevaar voor de omgeving. Om de veiligheid te garanderen, kan het vellen van de boom de laatst overblijvende optie zijn. Dat is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. De kans dat er in het dichtbebouwde Vlaanderen genoeg ruimte is om een boom in één keer te laten vallen, is immers klein. We breken de boom dan stuk per stuk af en minimaliseren zo het risico op schade aan de omgeving.

DSC_8814 b.jpg

KROONVERANKERING

Als een boomkruin een gevaar vormt voor de omgeving, kunnen we een kroonverankering uitvoeren. Bij een kroonverankering wordt een flexibele maar stevige verbinding tussen takken onderling of takken en de stam gemaakt. Die verankering combineren we met een correcte snoei, zodat de boom achteraf terug veilig is.

DSC_9146.JPG

STANDPLAATSVERBETERING

Door de klimaatopwarming krijgen onze inheemse bomen het moeilijker. Een juiste standplaats voor elke boom wordt daardoor steeds belangrijker. Wij helpen u de omgeving van uw boom aan te passen, zodat hij beter bestand is tegen de nieuwe klimaatomstandigheden.

DSC_8982 b.jpg

BOOMCONTROLE (VTA)

Als bomen in slechte conditie geraken, door bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, bezorgen bomen mensen ook wel kopzorgen. Een visuele boomcontrole kan dan de oplossing zijn. We controleren de boom op structurele gebreken en kunnen daarna de gepaste maatregelen nemen om de gekwetste boom te behouden.

Diensten: Diensten
bottom of page